Wizyt: 187398
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół Elektrycznych
Znaleziono wiadomości: 1

Załatwianie spraw
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do pierwszej klasy Technikum nr 7 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7:
1 Podanie
2 2 podpisane fotografie
3 świadectwo ukończenia GIMNAZJUM
4 Zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w charakterze nauczyciela powinna przedłożyć:
1 kwestionariusz osobowy oraz 1 zdjęcie,
2 dyplom ukończenia studiów wyższych,
3 dokument stwierdzający kwalifikacje pedagogiczne,
4 podanie,
5 życiorys,
6 zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
7 badania do celów sanitarno epidemiologicznych. [drukuj]

Autor: Matuszewski Damian @ 22/06/2007 11:58
Opublikował: Matuszewski Damian @ 19/02/2010 08:18
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 19/02/2010 08:18
Tekst wyświetlony: 0 razy.