Wizyt: 187397
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół Elektrycznych
Znaleziono wiadomości: 10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie "Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych"

pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf, 0.51 MB
pobierz: protokół.pdf, 0.67 MB
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:08
Opublikował: Matuszewski Damian @ 04/08/2017 12:01
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 04/08/2017 12:01
Tekst wyświetlony: 114 razy.

Informacja o unieważnieniu zamówienia
ZSE.I.206.26.06.2017.WS


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA "Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych"

pobierz: uniewaznienie_zamowienia.pdf, 0.73 MB
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 24/07/2017 12:07
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:18
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:18
Tekst wyświetlony: 131 razy.

Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych
Gorzów Wlkp. 02.06.2017
ZSE.I.206.26.06.2017.WS


Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Szczegóły związane z zamówieniem publicznym:

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp - Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Dąbrowskiego 33
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-00-19-632
www.elektryk.gorzow.pl

tel. (95) 722 36 39
email: sekretariat@elektryk.gorzow.pl

pobierz: Zapytanie ofertowe.pdf, 1.62 MB
pobierz: Załącznik nr 3 - do zapytania ofertowego - STWiOR.pdf, 0.42 MB
pobierz: Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf, 1.19 MB
pobierz: Załącznik Nr 5 - do formularza oferty konsorcjum zp. ofert..doc, 0.05 MB
pobierz: Załącznik Nr 4 - do forlmularza oferty osw_braku_podst_do_wykluczenia.doc, 0.05 MB
pobierz: Załącznik Nr 3 - do formularza oferty wykaz osób.docx, 0.02 MB
pobierz: Załącznik Nr 2 - do formularza oferty wykaz robót.docx, 0.01 MB
pobierz: Zalacznik nr 1 do formularza oferty osw spelnienie warunkow.doc, 0.05 MB
pobierz: Tabela Elementów Rozliczeniowych do zapytania ofertowego.pdf, 1.80 MB
pobierz: Załącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego.docx, 0.02 MB
pobierz: Załączni Nr 1 - Kart. Gwarancyjna do umowy.doc, 0.11 MB
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 02/06/2017 17:34
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Tekst wyświetlony: 152 razy.

Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych
Gorzów Wlkp. 26.06.2017
ZSE.I.206.26.06.2017.WS


Budowa węzła cieplnego i układu zasilania w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Szczegóły związane z zamówieniem publicznym:

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp - Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Dąbrowskiego 33
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-00-19-632
www.elektryk.gorzow.pl

tel. (95) 722 36 39
email: sekretariat@elektryk.gorzow.pl

pobierz: zapytanie ofertowe.pdf, 2.93 MB
pobierz: Tabela Elementów Rozliczeniowych do zapytania ofertowego.pdf, 1.80 MB
pobierz: Załącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego.docx, 0.02 MB
pobierz: Załącznik Nr 2 - do formularza oferty wykaz robót.docx, 0.01 MB
pobierz: Załącznik Nr 3 - do formularza oferty wykaz osób.docx, 0.02 MB
pobierz: Załącznik Nr 4 - do forlmularza oferty osw_braku_podst_do_wykluczenia.doc, 0.05 MB
pobierz: Załącznik Nr 5 - do formularza oferty konsorcjum zp. ofert..doc, 0.05 MB
pobierz: Załączni Nr 1 - Kart. Gwarancyjna do umowy.doc, 0.11 MB
pobierz: Załącznik Nr 2- Umowa do zapytania ofertowego.pdf, 0.40 MB
pobierz: Załącznik nr 3 - do zapytania ofertowego - STWiOR.pdf, 0.42 MB
pobierz: Zalacznik nr 1 do formularza oferty osw spelnienie warunkow.doc, 0.05 MB
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 26/06/2017 16:49
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:24
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:24
Tekst wyświetlony: 121 razy.

Gorzów Wielkopolski: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym. Numer ogłoszenia: 383910 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.zsel.edu.gorzow.pl

Gorzów Wielkopolski: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2.
Numer ogłoszenia: 383910 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013

* projekt umowy
* specyfikacja istotnych warunków zamówienia


[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 20/09/2013 17:53
Opublikował: Matuszewski Damian @ 27/09/2013 08:07
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 27/09/2013 08:07
Tekst wyświetlony: 359 razy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gorzów Wlkp., 1 października 2013 r
ZSE-II. 215.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.      1.  Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm,), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust, 8 ustawy pn.: „Dostawa urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych" zgodnie z art, 91 ust 1 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu Elektronicznego „GOBIT" Janusz Panasiuk
ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 01/10/2013 14:15
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:21
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:21
Tekst wyświetlony: 367 razy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gorzów Wlkp., 7 października 2013
ZSE-II.215.01.2013
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
1.    Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Teietronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2." zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny w Warszawie Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9, 66-400 Gorzów Wlkp.


 
 
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 07/10/2013 14:37
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:20
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:20
Tekst wyświetlony: 353 razy.

Gorzów Wielkopolski: Dostawa urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Numer ogłoszenia: 383906 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.zsel.edu.gorzow.pl

Gorzów Wielkopolski: Dostawa urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych
Numer ogłoszenia: 383906 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


* projekt umowy
* specyfikacja istotnych warunków zamówienia
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 20/09/2013 18:08
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Tekst wyświetlony: 365 razy.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gorzów Wlkp. 26 września 2013 r.
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy:   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych
W dniu 25.09.2013 r. oraz 26.09.2013r. do Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 27/09/2013 08:05
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Tekst wyświetlony: 370 razy.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gorzów Wlkp. 27 września 2013 r.
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy:   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych
W dniu 26.09.2013r. do Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:
[więcej >>]
Autor: Matuszewski Damian @ 27/09/2013 13:13
Opublikował: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Ostatnia zmiana: Matuszewski Damian @ 03/08/2017 10:23
Tekst wyświetlony: 386 razy.